• අපේ සමාගම
  • workshop002
  • workshop001

Yezhi එක් ප්රධාන බවට මෝස්තර නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි ඒකාබද්ධ, නිෂ්පාදන සමාගම වේ. සිය පාරිභෝගිකයන් ප්රධාන වශයෙන් ඇමෙරිකාව, ඕස්ට්රේලියාව, බ්රිතාන්යය, ඉතාලිය හා කැනඩාව ඇතුළු ලොව පුරා ඇත. නූතන කර්මාන්ත 40,000 ක් වන ආවරණය ෙගොංසාවු, Mingzhu කාර්මික පුරය, Conghua දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇත ගොඩනැගීම ප්රදේශයේ .80,000 . 360,000pcs වාර්ෂික නිෂ්පාදනයක් සහිත මුළු සේවකයන් 300 ඇත. හා මා සන්තකයට ගන්නා මධ්යම එහි ප්රධාන කාර්යාලය.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!